official visit to china's top official
ຢ້ຽມຢາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ


Official visit to the mayor of Beijing.


ຢ້ຽມຢາມເມືອງ Nanning

Official visit to top Chinese officials
ຢ້ຽມຊົມການເປັນຜູ່ອໍານວຍການໃຫຍ່ກວາງໂຈວ[/caption]                         ຢ້ຽມຊົມການເປັນສະມາຊິກຂອງ Hernarn Mayor[/caption]

ຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເຫນືອຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງເປັນທາງການ 
 
Official visit to top Chinese officials
ຢາມລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສປປລາວ

 

  Courtesy ລົງຢ້ຽມຢາມພະນົມ P mayor nh, ກໍາປູເຈຍ