ການສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານສໍາລັບການໂຄສະນາໃນການປ້ອງກັນໄພທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບໂດຍທ່ານດຣ BounPone Budtanavong (ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ) ຫນຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ LAK