(Lao) ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເດີນຫນ້າເປີດແຂນອ້າຮັບບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ


Sorry, this entry is only available in English.